Bedre norsk

Aktuelt 

 

 

   Om å bøye seg i hatten

Mange snubler i ord og uttrykk (VG, 5. jan.)

 

   Er norsk bakstreversk? 

MÅ vi skrive vitenskapelig på engelsk? (Aftenposten, 4. jan.) 

 

    Spiser du skjøttkaker? 

Hva skjer når lyder forsvinner fra et språk? (Dagbladet, 2. jan.)

 

 

 

Språkvask og korrektur

 

 

Språkvask

En tekst skal informere, overbevise, påvirke leseren. En tekst med lange og innfløkte setninger, mange fagord og abstrakte formuleringer kan mislykkes i nå sitt publikum. Ved å ta for seg disposisjon, setningsbygning og ordbruk kan Bedre norsk tilpasse teksten slik at budskapet kommer klart og tydelig fram.

 

En språkvask skal ikke endre tekstens karakter eller særpreg grunnleggende. For å ivareta dette samarbeider Bedre norsk nært med kunden, og ut fra en forståelse for hva kunden står for og ønsker.

 

Korrektur

Ofte er du som kunde fornøyd med teksten, men vil likevel få den kontrollert for å være helt sikker på at den ikke inneholder tegnsettings- og skrivefeil. En korrekturlesing er en mer overflatisk prosess enn en språkvask, men viktig nok. Her blir formelle feil i teksten fjernet slik at den framstår i finpussen, klar for sine lesere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Riktige ord på de riktige stedene er den sanne definisjon av stil."

 

Jonathan Swift