© Bedre norsk 2008

 Bedre norsk

Kontaktinfo

 

 

Bedre norsk

 

Org.nr. 892 952 302 MVA

 

E-post:

bernt@bedrenorsk.no

 

Tlf.: 477 45 467

 

Send en e-post, eller ring, og du får et raskt svar.    

                       

 

 

 

                Informasjon om firmaet

 

 

                            Innehaver av Bedre norsk er Bernt Haug, cand.philol. fra 1997              

                            med hovedfag i nordisk språk og litteratur. Jeg står selv for arbeidet med

                            korrektur, språkvask og oversetting, men er tilknyttet personer med

                            høy språkkompetanse for å kvalitetssikre arbeidet. IT-ansvarlig: Ruben Haug

 

M                          Min arbeidserfaring inkluderer bl.a.:

                      -          korrektur, språkvask og oversettelse av alle typer tekst

                      -          erfaring fra statlig sektor innen språkarbeid og informasjon

                      -          lektor i norsk i den videregående skolen